site logo

California solar advocates oppose utility plans to slash rates