site logo

Consumer group asks FERC to block sale of Entergy's Fitzpatrick nuke plant to Exelon

Wikimedia