site logo

Entergy wants to merge two Louisiana utilities