site logo

Green Mountain Power breaks ground on solar-plus-storage microgrid