site logo

Apple to sell 50 MW solar energy to Arizona public utility